Szkoła Podstawowa nr 2

Organizacja roku szkolnego 2017/20184 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
12  - 25 lutego 2018 r. Ferie zimowe w naszym województwie
29 marca - 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2018 r. Egzaminy gimnazjalne:

- część humanistyczna - 18 kwietnia - godz. 9.00

- część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia - godz. 9.00

- język obcy nowożytny - 20 kwietnia - godz. 9.00

22 czerwca 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych