Szkoła Podstawowa nr 2

EWD - nasze gimnazjum to szkola sukcesu!


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów, czyli Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD).

Jak podaje Słowniczek Oświatowy: "Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego... jest miarą postępów uczniów w określonym okresie badawczym...rozumiemy ją /EWD/ jako przeciętną wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów do niej uczęszczających w danym okresie czasu."

Jak prezentuje się Publiczne Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem w tym raporcie, można zobaczyć na poniższych wykresach. Wniosek ogólny, na podstawie wyników z lat 2008-2010 jest następujący: Szkoła sukcesu , czyli gimnazjum o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki, ale przez trzy lata nauki w gimnazjum odnotowują liczący się postęp w porównaniu z wynikami ze szkoły podstawowej).

Dane źródłowe - CKE zobacz >>Zobacz i porównaj wyniki innych szkół gimnazjalnych z naszego powiatu zobacz >>

Zobacz i porównaj wyniki liceów ogólnokształcących i techników z naszego powiatu zobacz >>Jak czytac wykres?

szkoła sukcesu - szkoła osiąga wysokie wyniki, a uczniowie odnotowują liczący się postęp w porównaniu z egzaminem po kl. VI
szkoła niewykorzystanych możliwości - szkoła osiąga wysokie wyniki, ale uczniowie wypadają gorzej w porównaniu z egzaminem po kl. VI
szkoła wspierająca - szkoła osiąga słabe wyniki, ale uczniowie odnotowują postęp w porównaniu z egzaminem po kl. VI
szkoła wymagająca pomocy - szkoła osiąga słabe wyniki, a uczniowie wypadają jeszcze gorzej niż na egzaminie po kl. VI


EWDEWD